Spersonalizowana
analityka biznesowa
Rozwiązania IT do controllingu
operacyjnego i finansowego
MAGnifier
MAGnifier to narzędzie stworzone z myślą o przedsiębiorcach, dla których liczy się wiedza o charakterze dokonywanej sprzedaży oraz rozkładzie dochodowości w poszczególnych segmentach działalności przedsiębiorstwa. System w przejrzysty sposób, w różnych przekrojach, zestawia przychody z towarzyszącymi im kosztami, dając obraz faktycznej rentowności przedsiębiorstwa według definiowanych obszarów, działów, produktów, usług czy klientów.
KPI.planner jest systemem dającym możliwość równoległego pozyskiwania danych z wielu źródeł wpływających na poziom mierników dokonań przedsiębiorstwa (Key Performance Indicators), automatycznie je przetwarza, dając obraz aktualnej sytuacji operacyjnej przedsiębiorstwa. Zestawiając poziom wykonania z założonymi planami otrzymujemy obraz faktycznej realizacji. BImetrics umożliwia szczegółową analizę odchyleń wykonań od prognozy i pomaga w identyfikacji ich przyczyn. Narzędzie idealne do zarządzania realizacją planów operacyjnych.
NAVigator to proste i szybkie planowanie operacyjne. System wyposażony jest w zaawansowane modele ekonometryczne, które same tworzą prognozy według możliwych scenariuszy, w tym optymistycznego, pesymistycznego i bazowego. Prognozy mogą być tworzone zarówno w horyzoncie krótko, średnio, jak i długoterminowym, zależnie od preferencji i potrzeb.
Cash.MAN wspiera zarządzanie krótkoterminową płynnością finansową. Na podstawie prognozy cash flow identyfikowana jest nadpłynność albo deficyty gotówkowe w przedsiębiorstwie, ich poziom oraz czas trwania. Wczesna identyfikacja pozwala na podjęcie wyprzedzających działań w kierunku zapewnienia gotówki lub w przypadku wystąpienia nadpłynności, stworzenia warunków do optymalnego wykorzystania nadwyżek.
MBO.it to system premiowania pracowników. Umożliwia monitorowanie dokonań uczestników pracowniczych programów premiowych. System zbiera dane o realizacji i automatycznie przelicza je na wysokość premii przypadającą na poszczególnych pracowników.

Zamieniaj dane w informacje ważne dla Twojego biznesu

BImetrics dostarcza gotowe narzędzia IT do controllingu finansowego i operacyjnego, możliwe do wykorzystania zarówno w procesie samego zarządzania, jak również stanowiących idealne uzupełnienie systemu raportowania. Integracja z systemem ERP, CRM oraz zewnętrznymi bazami danych, pozwala na analizę w czasie rzeczywistym, dając tym samym możliwość dynamicznego reagowania na pojawiające się szanse lub zagrożenia biznesowe.
ZMIENIAMY DANE W INFORMACJE
Zdalny dostęp do systemu
Dzięki rozwiązaniom typu SaaS użytkownicy BImetrics uzyskują szybki dostęp do kokpitów menedżerskich z dowolnej lokalizacji, w biurze na komputerze lub poza nim na swoim smartphonie. Łączenie z danymi odbywa się niezależnie od miejsca ich przechowywania.